Save and Care: Duikmedisch specialist

Urine onderzoek

De urine testkit

Bij Save and Care kan een onderdeel van de keuring een urinetest zijn. Urine is een vloeistof die het lichaam van nature afscheidt. Bij een gezond mens bevat dit min of meer dezelfde bestanddelen in ongeveer dezelfde concentraties. Wanneer de urine echter bestanddelen blijkt de bevatten die van nature niet voorkomen of voorkomen in een ongebruikelijke concentratie, kan dat een goede indicator zijn dat er iets niet in orde is in het lichaam.

Uitvoering van de urinetest

Uitvoering van de urinetest

U wordt verzocht uw urine op te vangen in een daarvoor bestemde plastic houder. Het onderzoek vind daarna plaats door een teststrook te bevochtigen met uw urine.

Met de teststroken (dipsticks, urinestrip) kan semi-kwantitatief bilirubine, eiwit, erythrocyten/hemoglobine, glucose, ketonen, leukocyten, nitriet, pH, urobilinogeen en soortelijk gewicht bepaald worden.

Afwijkende resultaten kunnen een aanwijzing zijn voor onze duikerarts dat er een mogelijk een probleem is dat nader dient te worden onderzocht. Hij zal u dan verwijzen voor een nader onderzoek.

De duur van het onderzoek: ongeveer 5 minuten