Save and Care: Duikmedisch specialist

Copyright

Copyright 2006 - 2019 Save and Care | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting Save and Care worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Save and Care is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder nummer: 59607033
  • Save and Care heeft de inhoud van deze webpagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
  • Save and Care is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Save and Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze webpagina.
  • Save and Care heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  • Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Save and Care gecontroleerd of goedgekeurd. Save and Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina van Save and Care of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.